Зохион байгуулагч: Монголын маркетинг менежементийн хүрээлэн. 8810-3521, 8809-7557
Санал асуулга дуусахад үлдлээ
Архив
Зохион байгуулагч: Монголын маркетинг менежементийн хүрээлэн. 8810-3521, 8809-7557
Архив
Санамж
1 нэр дэвшигчид 20 минут тутамд 1 удаа санал өгөх боломжтой бөгөөд энэхүү дүрмийг зөрчсөн тохиолдолд 24-72 цаг блоклогдоно. Дахин давтсан тохиолдолд нэр дэвшигчийг хасах арга хэмжээ авна. Мөн дүрэм зөрчиж авсан саналын тоог илрүүлж хасах арга хэмжээ авч байгаа тул шудрагаар өрсөлдөнө үү!
Хаах
Санал асуулга дуусахад
үлдлээ

Лааган
Төмөрбаатар

 
Үндэс угсаа: Халх
Төрсөн газар: Хөвсгөл аймгийн Шинэ-Идэр сум
Мэргэжил: Эдийн засагч, нягтлан бодогч, бизнесийн удирдлага, төрийн удирдлага, эдийн засгийн ухааны доктор
Албан тушаал: Хөвсгөл аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга