Зохион байгуулагч: Монголын маркетинг менежементийн хүрээлэн. 8810-3521, 8809-7557
Санал асуулга дуусахад үлдлээ
Архив
Зохион байгуулагч: Монголын маркетинг менежементийн хүрээлэн. 8810-3521, 8809-7557
Архив
Санамж
1 нэр дэвшигчид 20 минут тутамд 1 удаа санал өгөх боломжтой бөгөөд энэхүү дүрмийг зөрчсөн тохиолдолд 24-72 цаг блоклогдоно. Дахин давтсан тохиолдолд нэр дэвшигчийг хасах арга хэмжээ авна. Мөн дүрэм зөрчиж авсан саналын тоог илрүүлж хасах арга хэмжээ авч байгаа тул шудрагаар өрсөлдөнө үү!
Хаах
Санал асуулга дуусахад
үлдлээ

П
ГАНЗОРИГ

Налайх дүүрэг
Үндэс угсаа:
Төрсөн газар:
Мэргэжил:
Албан тушаал: “ХОДӨТЭ” ХХК-ий захирал
  • Холбоотой мэдээллүүд
  • Танилцуулга

Хувийн хэвшил
1990-1993: Налайх дүүрэгт анхны хувийн хэвшлийн байгууллагыг байгуулсан
1993-1998: “Монгол баавар” ХХК-ий захирал
1999-2012: Швейцарь улсад эмнэлгийн байгууллагад ажилтан
2012-2013: “ХОДӨТЭ” ХХК-ий захирал
2013-2016: Монголын Ажил олгогч эздийн холбооны Налайх дүүрэг дэх салбар холбооны тэргүүн, Налайх дүүргийн сагсан бөмбөгийн холбоон тэргүүн, “Алтан Налайх” нутгийн зөвлөлийг үүсгэн байгуулагч, Монгол Швецарийн бизнес зөвлөлийг үүсгэн байгуулагч. Хувийн хэвшлийн сал
Төрийн алба
1985-1991: Налайх Цэргийн оёдолын үйлдвэрт ажилчин