Зохион байгуулагч: Монголын маркетинг менежементийн хүрээлэн. 8810-3521, 8809-7557
Санал асуулга дуусахад үлдлээ
Архив
Зохион байгуулагч: Монголын маркетинг менежементийн хүрээлэн. 8810-3521, 8809-7557
Архив
Санамж
1 нэр дэвшигчид 20 минут тутамд 1 удаа санал өгөх боломжтой бөгөөд энэхүү дүрмийг зөрчсөн тохиолдолд 24-72 цаг блоклогдоно. Дахин давтсан тохиолдолд нэр дэвшигчийг хасах арга хэмжээ авна. Мөн дүрэм зөрчиж авсан саналын тоог илрүүлж хасах арга хэмжээ авч байгаа тул шудрагаар өрсөлдөнө үү!
Хаах
Санал асуулга дуусахад
үлдлээ

Х
ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Баянгол дүүрэг
Үндэс угсаа:
Төрсөн газар:
Мэргэжил:
Албан тушаал: “X-Ten” агентлагт захирал
  • Холбоотой мэдээллүүд
  • Танилцуулга

Боловсрол
1984-1992 : БГД-ийн 13-р сургуулийн сурагч
2006-2016: ИЗИС эрх зүйч
 
Хувийн хэвшил
2006-2016: “Х-Entertalnment” студэд хуулийн зөвлөх
 
Удирдах ажил
2003-2016: “X-Ten” агентлагт захирал