Зохион байгуулагч: Монголын маркетинг менежементийн хүрээлэн. 8810-3521, 8809-7557
Санал асуулга дуусахад үлдлээ
Архив
Зохион байгуулагч: Монголын маркетинг менежементийн хүрээлэн. 8810-3521, 8809-7557
Архив
Санамж
1 нэр дэвшигчид 20 минут тутамд 1 удаа санал өгөх боломжтой бөгөөд энэхүү дүрмийг зөрчсөн тохиолдолд 24-72 цаг блоклогдоно. Дахин давтсан тохиолдолд нэр дэвшигчийг хасах арга хэмжээ авна. Мөн дүрэм зөрчиж авсан саналын тоог илрүүлж хасах арга хэмжээ авч байгаа тул шудрагаар өрсөлдөнө үү!
Хаах
Санал асуулга дуусахад
үлдлээ
Үндэс угсаа:
Төрсөн газар:
Мэргэжил:
Албан тушаал:
  • Холбоотой мэдээллүүд
  • Танилцуулга

Боловсрол
1999-2003: Монгол Бизнес Дээд сургууль /бакалавр/
2008-2010: Удирдлагын Академи төрийн удирдлага
2012-2014: МУИС Бизнесийн сургууль /магистр/
 
Хувийн хэвшил
2004-2016: Нягтлан бодогч, санхүүгийн менежер
 
Удирдах ажил
2015-: "Монголын Кэндогийн Холбоо" менежер
2015-: "Иргэний Санхүүгийн Боловсрол" ТББ