Зохион байгуулагч: Монголын маркетинг менежементийн хүрээлэн. 8810-3521, 8809-7557
Санал асуулга дуусахад үлдлээ
Архив
Зохион байгуулагч: Монголын маркетинг менежементийн хүрээлэн. 8810-3521, 8809-7557
Архив
Санамж
1 нэр дэвшигчид 20 минут тутамд 1 удаа санал өгөх боломжтой бөгөөд энэхүү дүрмийг зөрчсөн тохиолдолд 24-72 цаг блоклогдоно. Дахин давтсан тохиолдолд нэр дэвшигчийг хасах арга хэмжээ авна. Мөн дүрэм зөрчиж авсан саналын тоог илрүүлж хасах арга хэмжээ авч байгаа тул шудрагаар өрсөлдөнө үү!
Хаах
Санал асуулга дуусахад
үлдлээ

Т
НЯМЦЭЦЭГ

Баянгол дүүрэг
Үндэс угсаа:
Төрсөн газар:
Мэргэжил:
Албан тушаал: Баянгол дүүргийн Засаг даргын орлогч асан
  • Холбоотой мэдээллүүд
  • Танилцуулга

Хувийн хэвшил
2000-2003: 'Най Эврй' ХХК ерөнхий нягтлан бодогч
2006-2009: Нийслэлийн АН-ын ХЭГ-ын дарга
Төрийн алба
2005-2006: УМХГ Барилгын байцаагч
2007-2009: УНДЕГ мониторингийн хэлтсийн дарга
2009-2013: Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар референт
2013-2015: Баянгол дүүргийн Тамгын газрын дарга
2015-2016: Баянгол дүүргийн Засаг даргын орлогч