Зохион байгуулагч: Монголын маркетинг менежементийн хүрээлэн. 8810-3521, 8809-7557
Санал асуулга дуусахад үлдлээ
Архив
Зохион байгуулагч: Монголын маркетинг менежементийн хүрээлэн. 8810-3521, 8809-7557
Архив
Санамж
1 нэр дэвшигчид 20 минут тутамд 1 удаа санал өгөх боломжтой бөгөөд энэхүү дүрмийг зөрчсөн тохиолдолд 24-72 цаг блоклогдоно. Дахин давтсан тохиолдолд нэр дэвшигчийг хасах арга хэмжээ авна. Мөн дүрэм зөрчиж авсан саналын тоог илрүүлж хасах арга хэмжээ авч байгаа тул шудрагаар өрсөлдөнө үү!
Хаах
Санал асуулга дуусахад
үлдлээ

Б
ОЧБАДРАХ

Ховд аймаг
Үндэс угсаа:
Төрсөн газар:
Мэргэжил:
Албан тушаал: “Монголын эрмэлзэл” ТББ-ын тэргүүн
  • Холбоотой мэдээллүүд
  • Танилцуулга

Төрийн алба
-: Улсын Төлөвлөгөөний Комисст мэргэжилтэн
-: МУ-ын Засгийн Газрын Өмч Хувьчлалын Комиссын орлогч дарга
Удирдах ажил
-: МАХН-ын Төв Хороонд улс төрийн ажилтан,
-: “Бөөний Худалдаа” ХК-ийн захирал
-: МАН-ын Эдийн Засгийн Бодлогын Байнгын Хорооны дарга,
-: “Төрийн банк”-ны орлогч захирлаар ажиллаж байсан.
-: “Монголын эрмэлзэл” ТББ-ын тэргүүн, Ховд аймгийн Улаанбаатар хот дахь нутгийн зөвлөлийн дэд даргаар ажиллаж байна.