2020 ОНД ХЭНИЙГ НЭР ДЭВШИЖ АРД ТҮМНИЙ ЭЛЧ БОЛЖ ТӨРД ЗҮТГЭЭСЭЙ ГЭЖ ХҮСЭЖ БАЙНА ВЭ?

Баян-Өлгий аймаг

ХАВДЫСИЛАМ
БАДЕЛХАН

Санал асуулга эхэлтэл түр хүлээнэ үү.

Гомбжай
Солтан

Санал асуулга эхэлтэл түр хүлээнэ үү.

Д.
МУРАТ

Санал асуулга эхэлтэл түр хүлээнэ үү.

ЖАНИМХАН
САУЛЕ

Санал асуулга эхэлтэл түр хүлээнэ үү.

АГИПАР
БАКЕЙ

Санал асуулга эхэлтэл түр хүлээнэ үү.

БОЛАТ
АЙБЕК

Санал асуулга эхэлтэл түр хүлээнэ үү.

АЙПЫН
ГЫЛЫМХАН

Санал асуулга эхэлтэл түр хүлээнэ үү.

АЛМАЛИК
ТЛЕЙХАН

Санал асуулга эхэлтэл түр хүлээнэ үү.

ХАБШАЙ
ЕРЖАН

Санал асуулга эхэлтэл түр хүлээнэ үү.

ЖУПАРХАН
АЙДОС

Санал асуулга эхэлтэл түр хүлээнэ үү.